Kenneth Attefors (NYD)

Kenneth Attefors (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel sjökapten
Född år 1948

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
    • Trafikutskottet

    • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors nyd med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Propositionen Regeringen redogör för innehållet i de investeringsplaner som Banverket, Vägverket och länsstyrelserna har upprättat för perioden 1994-2003. Ny demokratis


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Propositionen I propositionen framläggs förslag om att regeringen betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att lånegarantier


Utskottsberedning: -----1993/94:TU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

Motion 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Effektivare fordonskontroll Ny demokrati tillstyrker propositionen enbart vad avser avskaffande av monopolet på den periodiska kontrollbesiktningen för AB Svensk Bilprovning ASBDen kan


Utskottsberedning: ---1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.