Karolina Skog (MP)

Karolina Skog (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Född år 1976

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-01-10

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2019-01-22 – 2022-01-10
  • Ledig 2018-09-24 – 2019-01-21
  • Miljöpartiet de gröna

  • Förste vice gruppledare 2021-02-22 – 2022-01-10
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Ledamot 2019-01-23 – 2019-02-07
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2019-02-07 – 2022-01-10
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2019-02-07 – 2022-01-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2019-02-07 – 2022-01-10
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-26 – 2020-09-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2019-02-13 – 2022-01-10
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2021-02-25 – 2022-01-10
  • Miljö- och energidepartementet

  • Miljöminister 2016-05-25 – 2019-01-21
  • Riksdagens råd för Riksrevisionen

  • Suppleant 2019-04-01 – 2022-01-10

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (miljöminister), Miljö- och energidepartementet 160525-190121. Riksdagsledamot 18-. Ledamot finansutskottet 19- och utbildningsutskottet 19-. Suppleant justitieutskottet 19-, socialförsäkringsutskottet 19- och EU-nämnden 19-. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
 • Utbildning

  Vipeholmsgymnasiet, Lund, examen 95. Magister i humanekologi, Lunds universitet 05.
 • Anställningar

  Administratör, Grön Ungdom 01-04. Riksorganisation, Miljöpartiet 05-06 och olika tjänster, bl.a. redaktör för tidskriften Grönt 06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Malmö stad.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Etikprövningsnämnden 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunalråd för framtidens trafik, VA Syd kommunalförbund 10-14. Ledamot i förbundsfullmäktige, VA Syd kommunalförbund 14-16. Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Gröna Studenter 04-07. Ordförande, Miljöpartiet i Malmö 07. Ordförande, Svenska Ekodemiker 07. Ordförande, Hållbart Universitet, Lund 07. Ersättare, Styrelse Sysav AB 06-10. Vice ordförande, ägarnämnden Malmö Sydvatten AB. Styrelseledamot, SKL-styrelsen, ersättare 12-14. Ordförande, Svenska Cykelstäder 15. Vice ordförande, Svenska Spårvägsstäder 15. Ledamot, SKL samhällsbyggnadsberedning 14-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Kraftfull politik för att möta klimatnödläget

Motion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Kraftfull politik för att möta klimatnödläget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en vetenskapligt baserad nationell koldioxidbudget för Sverige samt att styrmedel och åtgärder ska utformas och


Utskottsberedning: 2021/22:CU10 2021/22:CU12 2021/22:FiU20 2021/22:FiU22 2021/22:FiU34 2021/22:MJU15 2021/22:MJU20 2021/22:MJU21 2021/22:MJU29 2021/22:NU11 2021/22:NU12 2021/22:NU15 2021/22:NU19 2021/22:NU21 2021/22:NU4 2021/22:SkU13 2021/22:SkU15 2021/22:TU11 2021/22:TU16 2021/22:TU7 2021/22:UbU18
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 56 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (docx, 92 kB) Motion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (pdf, 154 kB)

En långsiktig strategi för hantering av vattenresursen och hållbar vattenförsörjning

Motion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. MP En långsiktig strategi för hantering av vattenresursen och hållbar vattenförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en långsiktig nationell strategi för hantering av vattenresursen och stärka


Utskottsberedning: 2021/22:CU12 2021/22:CU13 2021/22:FiU6 2021/22:FöU7 2021/22:KU1 2021/22:MJU14 2021/22:MJU15 2021/22:MJU20 2021/22:MJU21 2021/22:MJU23 2021/22:MJU25 2021/22:MJU25,2021/22:MJU23 2021/22:MJU29 2021/22:NU12 2021/22:NU19 2021/22:NU20 2021/22:SkU15 2021/22:SoU11 2021/22:UbU18
Riksdagsbeslut (63 yrkanden): 63 avslag

Motion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (docx, 109 kB) Motion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (pdf, 190 kB)

Brottsbekämpande byråkrater

Motion 2021/22:4074 av Rasmus Ling och Karolina Skog (båda MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4074 av Rasmus Ling och Karolina Skog båda MP Brottsbekämpande byråkrater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samordningen och uppföljningen av myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2021/22:FiU22 2021/22:JuU22 2021/22:SfU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2021/22:4074 av Rasmus Ling och Karolina Skog (båda MP) (docx, 77 kB) Motion 2021/22:4074 av Rasmus Ling och Karolina Skog (båda MP) (pdf, 98 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.