Karl-Gösta Svenson (M)

Karl-Gösta Svenson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel skattedirektör
Född år 1938

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1998-10-05
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1988-10-03 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-25 – 1995-10-10
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1998-10-05
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1997-09-23 – 1998-10-05

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1985- Suppleant i Socialutskottet 85/86-87/88, Skatteutskottet 85/86-87/88, Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 94/95. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-97/98. Suppleant i Riksdagens revisorer 91/92-93/94, Valberedningen 94/95 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-97/98, Riksdagens revisorer 94/95-97/98 och Besvärsnämnden 97/98. - Led av m-gruppens förtroenderåd 91/92-97/98. Kvittningsman 94/95-97/98.
 • Bostadsort

  Kråkerum
 • Utbildning

  Handelsgymnasium 57. Landskanslistutbildning 61. Anställd vid länsstyrelsens skatteavdelning 58-, avdelningsdirektör och chef för mervärdesskatteenheten 77-83, byråchef 83-91, skattedirektör 91-. Politiskt sakkunnig i finansdepartementet 91-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för KA 2 IF, ordförande 91-, och Svenska Friidrottsförbundet 92-. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 87-. - Ledamot av styrelsen för Blekinge länsförbund av Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordförande 83-85, 1:e vice ordförande 86-90, ordförande 90-, och Karlskronakretsen av Moderata samlingspartiet, ordförande 84-91.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för riksskatteverket 89-93. - Ledamot av kommittén med uppdrag att göra en översyn av reglerna för fastighetstaxering av småhusenheter inför 1990 års allmänna fastighetstaxering 86-87, kommittén angående den indirekta beskattningens omfattning och utformning 87-89, kommittén om ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 90, skatteflyktskommittén 95-97. Särskild utredare om vissa mervärdeskattefrågor 92-94.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Jämjö kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av styrelsen för kommunala bosstadsstiftelsen 71-73. - Ledamot av Karlskrona kommunstyrelse 74-79 och 83-85, 2:e vice ordförande 84-85. Ledamot av styrelsen för kommunala bostadsstiftelsen 74-76. - Ledamot av Jämjö kyrkofullmäktige 83-85.
 • Föräldrar

  Köpmannen Gösta Leopold Svenson och Thea Gunhild Justina Högberg

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

Motion 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet förbättras, särskilt för dessa företag. Denna utsaga


Utskottsberedning: -----1997/98:SkU30
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,


Utskottsberedning: -----------1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Motion 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Den föreslagna lagen bygger till stor del på Skatteflyktskommitténs slutbetänkande. Till följd av en omfattande kritik som framförts vid remissbehandlingen avviker emellertid


Utskottsberedning: ----1997/98:SkU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.