Karl Erik Olsson (C)

Karl Erik Olsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel lantbrukare
Född år 1938

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1995-10-10

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-10
  • Ordinarie 1992-12-19 – 1995-01-09
  • Ledig 1991-10-05 – 1992-12-18
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-10-04
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-01-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1987-10-06 – 1991-09-30
  • EES-EFTA delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor

Motion 1990/91:Jo158 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo158 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor Inledning Regeringen föreslår i propositionen att gränsskyddet för livsmedel ensidigt sänks i Sverige. Detta står i strid mot riksdagens beslut om livsmedelspolitiken sommaren 1990. Om


Utskottsberedning: -----1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Fi37 av Olof Johansson m.fl. (c)

Dokument


Utskottsberedning: -------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

Motion 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Inledning I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det avtal om en fast förbindelse över Öresund som de svenska och danska regeringarna slutit.


Utskottsberedning: -----1990/91:TU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.