Karin Israelsson (-)

Karin Israelsson (C)

Född år 1941
Avliden den 25 april 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1996-02-01 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1986-11-18 – 1991-09-30
  • Ledig 1986-10-18 – 1986-11-17
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1986-10-17
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-10-08 – 1994-06-11
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1996-06-01 – 1998-10-04
  • Suppleant 1986-10-07 – 1988-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ledamot 1981-10-06 – 1982-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1996-02-06 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-18 – 1994-10-02
  • Suppleant 1991-10-08 – 1991-10-17
  • Ledamot 1982-10-04 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1981-10-06
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1989-02-24 – 1991-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1997-05-01 – 1998-10-04
  • Suppleant 1993-04-26 – 1994-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-02-07 – 1997-04-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1988-10-03 – 1991-09-30
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi118 av Karin Israelsson och Rosa Östh (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi118 av Karin Israelsson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition En god och uthållig tillväxt är en viktig förutsättning för att skapa nya resurser för en aktiv fördelningspolitik.


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

Motion 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Efter omfattande utredande har regeringen lagt fram en proposition om tobakslag. Här finns förslag om lag om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen, begränsning av rökning i arbetslokaler,


Utskottsberedning: ---1992/93:SoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T69 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:T69 av Stefan Attefall kds, m, fp, c med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Inledning I proposition 1992/93:176 föreslås att Bottniabanan upp till Umeå skall byggas. Föredragande föreslår att Bottniabanan bör ingå i en långsiktig inriktning, och


Utskottsberedning: ---1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.