Karin Ahrland (-)

Karin Ahrland (FP)

Född år 1931
Avliden den 30 augusti 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1989-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1989-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Suppleant i Lagutskottet 76/77--78/79, Skatteutskottet 78/79 och 82/83-84/85 samt Trafikutskottet 79/80-80/81. Ledamot av Skatteutskottet 76/77-78/79, Civilutskottet 78/79-80/81, Konstitutionsutskottet 82/83-84/85 och Justititeutskottet 85/86-88/89, ordf 85/86-88/89. Suppleant i Riksgäldskontorets fullmäktige 77/78-80/81 och Valberedningen 82/83-88/89. Ledamot av Riksgäldskontorets fullmäktige 80/81 och 85/86-87/88 samt Talmanskonferensen 85/86-88/89. Ledamot av 1983 års JO-utredning 83-85. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 82/83 och 86/87-88/89.
 • Bostadsort

  Stockholm, senare Malmö
 • Utbildning

  Juris kandidat vid Lunds universitet 58. Tingstjänstgöring i Färs härads domsaga 58-61. Anställd vid Helsingborgs rådhusrätt 61 och länsstyrelsen i Malmöhus län 61-64. Föredragande och sekreterare i regeringsrätten 64-68. 1:e länsassessor i Kopparbergs län 68-71 och Malmöhus län 71-89. Statsråd vid socialdepartementet 22.5.1981-8.10.1982. Ambassadör vid Utrikesdepartementets handelsavdelning 89-90. Generalkonsul i Montreal 90-93. Ambassadör i Nya Zeeland, Cook-öarna, Fiji, Tonga och Västsamoa 93-95.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 70-76, medredaktör av Hertha 70-76, International Alliance of Women 73-85, Skandinaviska Enskilda Bankens lokalkontor i Malmö 74-81 och 83-89, AB Wilh Sonesson 76-81 och Trygg-Hansa 76-81. Ledamot av Svenska Afghanistankommittén, ordförande 86-89. - Ledamot av styrelsen för Folkpartiets länsförbund i Malmöhus län, ordförande 79-83, och av partistyrelsen 78-90.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av statens råd för byggnadsforskning 80-81, statens konstråd, ordförande 80-81, statens kulturråd 83-86, offentliga sektorns särskilda nämnd 83-86, konstnärsnämnden 88-90 och Sveriges Bildkonstnärsfond 88-90, ordförande 88-90. Ledamot av styrelsen för riksskatteverket 87-89 och stiftelsen Svenska Institutet 92-. FN-delegat 83 och 85. Vice ordförande vid FN:s kvinnokonferenser i Köpenhamn 80 och Nairobi 85. - Ledamot av stiftelseutredningen 75-80, jämställdhetskommittén 76-81, vice ordförande 76-79, ordförande 79-81, beredningsgruppen för internationella handikappåret 1981 81-82, ordförande 81-82, 1983 års rösträttskommitté 83-84, pensionsberedningen 85-88, medborgarskapskommittén 85-89, 1997 års medborgarskapskommitté 97-99, utredningen om medborgarskapskrav i lagstiftningen 00, Ledamot av parlamentariska referensgruppen till narkotikakommissionen 83-84. Sekreterare hos sakkunnig ang utvidgat samarbete mellan Malmöhus läns landstingskommun och Malmö kommun 74. Expert i jämställdhetsdelegationen 73-76 och utredningen om regionalt gällande trafikrabatter 74-76.
 • Föräldrar

  Disponenten Valfrid Andersson och Greta Myhlén

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:131 om sekretesskyddet för uppgifter i tillsynsärenden m.m.

Motion 1988/89:K15 av Karin Ahrland och Bengt Harding Olson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K15 av Karin Ahrland och Bengt Harding Olson båda fp Mot. med anledning av prop. 1988/89:131 om sekretesskyddet för uppgifter i tillsynsärenden m.m. 1988/89 K15 I propositionen föreslås bl.a. vissa ändringar i sekretesslagen


Utskottsberedning: --1988/89:KU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:K15 av Karin Ahrland och Bengt Harding Olson (pdf, 94 kB)

med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel)

Motion 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken tjänstefel Bakgrund I propositionen behandlas en utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda. Propositionen


Utskottsberedning: -1988/89:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 140 kB)

med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

Motion 1988/89:Ju29 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju29 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. I proposition 1988/89:95 föreslås bl.a. att den nuvarande regeln om att tingsrätten vid avgörande av mål om brott med minst


Utskottsberedning: -1988/89:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju29 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 71 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.