Jytte Guteland (S)

Jytte Guteland (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 281
Född år 1979
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post jytte.guteland[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Ledamot

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2014-07-01 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2022-10-04 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 25 maj 2023 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: En strategi för att minska metan- och lustgasutsläpp från jordbruket
Interpellationsdebatt 2022/23:288 av Jytte Guteland (S) 5 maj 2023 En strategi för att minska metan- och lustgasutsläpp från jordbruket
Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte
Information från regeringen 28 mars 2023 Återrapportering från Europeiska rådets möte
Stillbild från Interpellationsdebatt: Klimathandlingsplanens samordning
Interpellationsdebatt 2022/23:223 av Elin Söderberg (MP) 14 mars 2023 Klimathandlingsplanens samordning
Stillbild från Interpellationsdebatt: Förhandlingen om Sveriges klimathandlingsplan
Interpellationsdebatt 2022/23:224 av Jytte Guteland (S) 14 mars 2023 Förhandlingen om Sveriges klimathandlingsplan
Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik
Debatt om förslag 2022/23:MJU6 9 mars 2023 Kemikaliepolitik

Dokument:

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 50
Utskottsberedning: 2022/23:CU13 2022/23:MJU1 2022/23:MJU10 2022/23:MJU10,2022/23:MJU14,2022/23:MJU7,2022/23:MJU17,2022/23:MJU6 2022/23:MJU13 2022/23:MJU14 2022/23:MJU16 2022/23:MJU17 2022/23:MJU18 2022/23:MJU6 2022/23:MJU7 2022/23:NU17 2022/23:TU10
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall, 18 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 99 kB) Motion 2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 157 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. S Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 16
Utskottsberedning: 2022/23:MJU11 2022/23:MJU12 2022/23:MJU14 2022/23:MJU15 2022/23:MJU17 2022/23:MJU18 2022/23:MJU2 2022/23:MJU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 101 kB) Motion 2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 155 kB)

Innovation genom offentliga data

Motion 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. S Innovation genom offentliga data Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten med hänsyn tagen till nationell säkerhet bör tillgängliggöra så mycket som möjligt av de data som vi gemensamt äger kartor,

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2022/23:FiU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. (S) (docx, 76 kB) Motion 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.