Jonas Åkerlund (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Västmanlands län
Titel Begravningsentreprenör.
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2018-09-24

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2015-01-22
  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2013-01-23
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Valberedningen

  • Suppleant 2012-06-12 – 2014-09-29

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-15. Suppleant näringsutskottet 10-13 och civilutskottet 14-. Suppleant riksdagens valberedning 12-14.
 • Föräldrar

  Martin Åkerlund och Marianne Åkerlund, f. Ekman.
 • Anställningar

  Begravningsentreprenör, eget företag.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot i Yttrandefrihetskommittén.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

Motion 2012/13:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

1 Sammanfattning 1.1Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna lanserar i detta budgetdokument en gedigen satsning på den svenska landsbygden, där 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Tyvärr är många landsbygdskommuner också avfolkningskommuner. Visserligen har urbaniseringstrenden naturliga förklaringar men vi avser att föra


Utskottsberedning: 2012/13:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 493 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2012/13:N343 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N343 av Lars Isovaara m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt SD269 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 19 Regional


Utskottsberedning: 2012/13:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N343 av Lars Isovaara m.fl. (SD) (doc, 63 kB) Motion 2012/13:N343 av Lars Isovaara m.fl. (SD) (pdf, 143 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2012/13:N342 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N342 av Lars Isovaara m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi SD271 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 21 Energi Tusental kronor Ramanslag


Utskottsberedning: 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N342 av Lars Isovaara m.fl. (SD) (doc, 71 kB) Motion 2012/13:N342 av Lars Isovaara m.fl. (SD) (pdf, 155 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.