Johnny Munkhammar (-)

Johnny Munkhammar (M)

Valkrets Stockholms län
Född år 1974
Avliden den 13 augusti 2012

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2012-08-13

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2010-10-06 – 2012-03-18
  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2012-03-19 – 2012-08-13
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2010-10-05 – 2010-10-05
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2012-08-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2012-08-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2011/12:SkU13 28 mars 2012 Allmänna motioner om inkomstskatter
Interpellationsdebatt 2011/12:203 av Jansson, Eva-Lena (S) 28 februari 2012 Ökade ekonomiska inkomstskillnader
Interpellationsdebatt 2011/12:184 av Persson, Peter (S) 14 februari 2012 Förtidspensionerade och arbetslösa som del av det nya utanförskapet
Interpellationsdebatt 2011/12:182 av Persson, Peter (S) 14 februari 2012 Utrikes födda och jobben

Dokument:

Skattepolitik för minskad barnfattigdom

Interpellation 2010/11:233 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 25 februari Interpellation 2010/11:233 Skattepolitik för minskad barnfattigdom av Eva-Lena Jansson S till finansminister Anders Borg M I Rädda Barnens årsrapport 2010 över barnfattigdom i Sverige kan man läsa att barnfattigdomen har ökat under de senaste åren. Enligt Rädda Barnen har Sverige utan tvekan de resurser

Inlämnad: 2011-02-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skattepolitik för minskad barnfattigdom

Ökad fattigdom

Interpellation 2010/11:200 av Green, Monica (S)

den 10 februari Interpellation 2010/11:200 Ökad fattigdom av Monica Green S till finansminister Anders Borg M Allt fler alarmerande rapporter redovisas om att fattigdomen ökar. Detta sker samtidigt som helt andra rapporter visar på att Sveriges ekonomi är mycket stark. Det är en följd av att klyftorna tillåts öka

Inlämnad: 2011-02-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad fattigdom

Äldreomsorgspeng

Motion 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar M Äldreomsorgspeng Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en offentlig äldrepeng. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar (M) (doc, 51 kB) Motion 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar (M) (pdf, 150 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.