Johan Lönnroth (V)

Johan Lönnroth (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2003-02-06

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledig 2002-11-15 – 2002-12-31
  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-11-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-02-05
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-13 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-10-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Motion 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Propositionens förslag I proposition 1995/96:229 föreslår regeringen att riksdagen inför en skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus.


Utskottsberedning: --1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Skrivelsen bekräftar att kommuner och landsting spelar en avgörande roll för de goda levnadsvillkor som en stor majoritet fortfarande trots 1990-talets arbetslöshetskris


Utskottsberedning: -----1996/97:FiU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

Motion 1995/96:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Sammanfattning I propositionen lämnas förslag på skatteområdet med anknytning till regeringens ekonomiska vårproposition. Förslagen rör förmögenhetsbeskattningen,


Utskottsberedning: -----------1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.