Johan Lönnroth (V)

Johan Lönnroth (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2003-02-06

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledig 2002-11-15 – 2002-12-31
  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-11-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-02-05
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-13 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-10-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi37 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi37 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag förstärk kommunsektorn med 6 600 miljoner kronor Vänsterpartiet lägger i denna


Utskottsberedning: ---------------1994/95:FiU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning Den ekonomiska politiken måste enligt Vänsterpartiets mening med


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:LU32 1994/95:SkU28 1994/95:UU26
Riksdagsbeslut (116 yrkanden): , , 58 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Motion 1994/95:A55 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:A55 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Utvecklingen på arbetsmarknaden Trots den exportledda konjunkturuppgången är sysselsättningssituationen fortsatt mycket svår. Sysselsättningen har ökat, men mycket litet. Statistiken


Utskottsberedning: -------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21 1994/95:FiU20 1995/96:AU9
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.