Jeppe Johnsson (M)

Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Blekinge län
Titel Adjunkt
Född år 1951

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2009-08-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2009-08-15
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2009-08-15
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2009-08-15
  • Suppleant 2003-01-01 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2002-12-31
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Suppleant 2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut

Motion 2005/06:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rekrytering av nämndemän genom en fri kvot. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på svenskt medborgarskap för nämndemannauppdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 50 kB) Motion 2005/06:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m) (pdf, 177 kB)

med anledning av skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor

Motion 2005/06:MJ38 av Cecilia Widegren och Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall spela en framträdande roll när det gäller att utforma EU:s fiskeripolitik. Motivering Det är välkommet att regeringen redovisar hur den tänker sig delar av den framtida fiskeripolitiken vad gäller


Utskottsberedning: 2005/06:MJU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:MJ38 av Cecilia Widegren och Jeppe Johnsson (m) (doc, 42 kB) Motion 2005/06:MJ38 av Cecilia Widegren och Jeppe Johnsson (m) (pdf, 155 kB)

Outnyttjad svensk Kilowatt

Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

den 6 april Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Outnyttjad svensk kilowatt Kilowatt kallas den sammanlagda motorkraften möjligheten att fiska vid fiske i Västerhavet Kattegatt, Skagerrak och NordsjönDen uppgår till 81 000 kilowatt och fördelas bland de fartyg som fiskar

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.