Jan Fransson (S)

Jan Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel byrådirektör
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-04-17

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-04-17
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1992-11-10
  • Vice ordförande 1990-10-09 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-04-17
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-04-17
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Motion 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. (s, m, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. s, fp, m med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst I ovannämnda proposition föreslås lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,


Utskottsberedning: -1993/94:SfU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

Motion 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Rättvisa och rättssäkerhet I den proposition 1987/88:65 som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen i november 1987 redovisades ett antal utgångspunkter för utformningen


Utskottsberedning: ------------------1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Frågan om fiskeavgift på Vänern är en lång följetong som många av oss inom vår region mött i skilda sammanhang. Utredningar har tid efter annan tillsatts för att behandla denna infekterade


Utskottsberedning: -1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.