Jan Fransson (S)

Jan Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel byrådirektör
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-04-17

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-04-17
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1992-11-10
  • Vice ordförande 1990-10-09 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-04-17
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-04-17
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fö10 av Jan Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö10 av Jan Fransson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Lokalisering av försvarets internationella centrum m.m. I propositionen föreslås att försvarets internationella centrum lokaliseras


Utskottsberedning: --1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m.

Motion 1992/93:Jo89 av Jan Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo89 av Jan Fransson och Arne Kjörnsberg s med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. Inledning Risken för klimatförändringar är det allvarligaste hotet mot jordens miljö. Forskare över hela världen varnar för att det skyddande ozonskiktet över norra halvklotets


Utskottsberedning: --1992/93:JoU19 1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik

Motion 1992/93:Jo79 av Jan Fransson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo79 av Jan Fransson s med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik Bärande principer I Sverige har vi ända från detta sekels början haft en ambitiös skogspolitik med bred uppslutning både hos berörda skogsägare och på politisk nivå. De bärande principerna i denna skogspolitik


Utskottsberedning: ----------1992/93:JoU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.