Jan Fransson (S)

Jan Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel byrådirektör
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-04-17

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-04-17
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1992-11-10
  • Vice ordförande 1990-10-09 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-04-17
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-04-17
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Jo41 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Jo41 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition En samlad strategi för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Vår uppgift är att skapa en långsiktigt


Utskottsberedning: -----------1991/92:JoU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi87 av Anders Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi87 av Anders Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Åtgärder mot arbetslösheten i Skaraborgs län I Skaraborgs län är arbetslösheten nu den högsta under efterkrigstiden. Över


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Motion 1991/92:N50 av Jan Fransson och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1991/92:N50 av Jan Fransson och Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform Vi socialdemokrater avvisar regeringens förslag om att privatisera domänverket. Det är ett allmänintresse att staten ej avhänder


Utskottsberedning: -1991/92:NU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.