Jan Fransson (S)

Jan Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel byrådirektör
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-04-17

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-04-17
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1992-11-10
  • Vice ordförande 1990-10-09 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-04-17
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-04-17
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:108 om

Motion 1988/89:Ju9 av Martin Segerstedt och Jan Fransson (båda s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju9 av Martin Segerstedt och Jan Fransson båda s med anledning av prop. 1988/89:108 om säkerhetspolisens inriktning och organisation m. m. I propositionen tar regeringen upp betydelsen av att säkerhetspolisens ledning får en hög


Utskottsberedning: ---1988/89:JuU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju9 av Martin Segerstedt och Jan Fransson (båda s) (pdf, 76 kB)

Högskolan i Skövde

Motion 1988/89:Ub674 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub674 av Sven-Gösta Signell m.fl. s Högskolan i Skövde Under flera år har på ett förtjänstfullt sätt i budgetpropositionerna framhävts betydelsen av de mindre och medelstora högskolorna. Likartade bedömningar har gjorts av UHÄ.


Utskottsberedning: ----1988/89:UbU24 1988/89:UbU27 1988/89:UbU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub674 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s) (pdf, 175 kB)

avAndersNilssonm.fi. En ökad cykeltrafik

Motion 1988/89:T351

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T351 avAndersNilssonm.fi. En ökad cykeltrafik Cykelintresset har ökat under en lång följd av år. Det kan konstateras på flera sätt. Ett ökat antal människor använder cykeln för resor till och från arbetet. Det har främjats av


Utskottsberedning: -1988/89:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:T351 (pdf, 73 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.