Jan Andersson (C)

Jan Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Hallands län
Titel Lantbrukare
Född år 1966

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2007-07-16 – 2010-10-04
  • Ledig 2007-02-13 – 2007-07-15
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2007-02-12
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-09-19
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2004-09-20 – 2006-10-10

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Naturbruk

Motion 2009/10:Ub495 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub495 av Jan Andersson och Claes Västerteg c Naturbruk c555 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av välfungerande naturbruksgymnasier. Motivering Naturbruksgymnasierna utgör en betydelsefull komponent för


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub495 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c) (doc, 38 kB) Motion 2009/10:Ub495 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c) (pdf, 117 kB)

Reavinst

Motion 2009/10:Sk495 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk495 av Jan Andersson och Claes Västerteg c Reavinst c363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skjuta upp reavinstbeskattningen vid försäljning och köp av en ny lantbruksfastighet. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk495 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c) (doc, 39 kB) Motion 2009/10:Sk495 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c) (pdf, 122 kB)

Stenmurar m.m.

Motion 2009/10:MJ425 av Jan Andersson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ425 av Jan Andersson c Stenmurar m.m. c362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande revideringar av miljöbalken bättre beakta behovet av undanröjande av odlingshinder. Motivering Uppfattningen att den


Utskottsberedning: 2009/10:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ425 av Jan Andersson (c) (doc, 37 kB) Motion 2009/10:MJ425 av Jan Andersson (c) (pdf, 111 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.