Ivar Franzén (C)

Ivar Franzén (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel lantmästare
Född år 1932

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-10-03
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Utbildningen vid landstingsägda skolor

Motion 1993/94:Ub311 av Stina Gustavsson och Ivar Franzén (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub311 av Stina Gustavsson och Ivar Franzén c Utbildning vid landstingsägda skolor På senare tid har valfrihet i skolan varit honnörsordet i utbildningspolitiken. Det gäller såväl eleverna som får ha sitt fria val som utbildningsanordnarna, dvs kommuner, fristående skolor eller stiftelser.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skogsskadekonton

Motion 1993/94:Sk322 av Sven-Olof Petersson och Ivar Franzén (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk322 av Sven-Olof Petersson och Ivar Franzén c Skogsskadekonton De s k skogskontona fyller en viktig funktion. De ger den enskilde skogsägaren en rimlig möjlighet att fördela oregelbundna intäkter från skogsbruket över åren. Inte minst med tanke på den normalt långa omloppstiden i svenskt


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Biobränslebaserad elproduktion

Motion 1993/94:N422 av Ivar Franzén och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N422 av Ivar Franzén och Kjell Ericsson c Biobränslebaserad elproduktion I allt större delar av Norrlands och Svealands inland är transportkostnaden för massaved ut till de i allmänhet kustbelägna skogsindustrierna så hög att lönsamheten i att avverka massaved blir mycket svag och i många


Utskottsberedning: -1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.