Isa Halvarsson (FP)

Isa Halvarsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel tandläkare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-04-05 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-04-15 – 1988-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1997-12-01 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-12-01 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-01 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1992-10-20 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.

Motion 1996/97:Sk50 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sk50 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. I propositionen föreslås en ny lag om betalning av skatter och avgifter. Hos skattemyndigheten skall det finnas ett skattekonto för varje skatt- eller avgiftsskyldig.


Utskottsberedning: ------1996/97:SkU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Motion 1996/97:Sk46 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sk46 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning I förmögenhetsbeskattningen finns den sista kvarlevan i vårt skattesystem av den föråldrade syn på kvinnor som förr genomsyrade hela samhället, nämligen sambeskattning. Det


Utskottsberedning: --1996/97:SkU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi75 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi75 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Liberal skattepolitik Sänk skattetrycket Regeringsskiftet 1994 blev en rivstart för nya skattehöjningar. Tre år med socialdemokratisk politik har medfört att skatteuttaget


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.