Isa Halvarsson (FP)

Isa Halvarsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel tandläkare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-04-05 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-04-15 – 1988-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1997-12-01 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-12-01 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-01 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1992-10-20 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi102 av Elver Jonsson och Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi102 av Elver Jonsson och Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Teknikämnets ställning I kompletteringspropositionen föreslår regeringen 1500 nya platser för behörighetsgivande


Utskottsberedning: --1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

Motion 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Efter omfattande utredande har regeringen lagt fram en proposition om tobakslag. Här finns förslag om lag om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen, begränsning av rökning i arbetslokaler,


Utskottsberedning: ---1992/93:SoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub58 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub58 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Vi har tidigare motionerat om Ingesund musikhögskola och återkommer nu p.g.a. att skolan beviljats tio ytterligare årsstudieplatser men inte beviljats medel härtill trots


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.