Isa Halvarsson (FP)

Isa Halvarsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel tandläkare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-04-05 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-04-15 – 1988-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1997-12-01 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-12-01 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-01 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1992-10-20 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N132 av Hadar Cars m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:N132 av Hadar Cars m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I propositionen föreslår regeringen stora förändringar av Stadshypotek stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarnaFörslaget har föregåtts av en utredning Hypoteksinstituten i framtidenSOU


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

Motion 1990/91:N120 av Hadar Cars m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:N120 av Hadar Cars m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning I samband med att byggnadslagen upphörde överfördes bestämmelserna om prövningen av förbrukningen av träfiberråvara till en särskild lag. Syftet med lagen är att på centralt håll bestämma fördelningen


Utskottsberedning: -1990/91:NU42 1991/92:NU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So84 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:So84 av Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor I propositionen föreslås inrättandet av ett nationellt folkhälsoinstitut. Regeringen föreslår att ett folkhälsoinstitut inrättas den 1 januari 1992 med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande


Utskottsberedning: -1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.