Isa Halvarsson (FP)

Isa Halvarsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel tandläkare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-04-05 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-04-15 – 1988-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1997-12-01 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-12-01 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-01 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1992-10-20 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

reavinsten vid avyttring av fastighet

Skriftlig fråga 1997/98:726 av Halvarsson, Isa (fp)

Fråga 1997/98:726 av Isa Halvarsson fp till statsrådet Thomas Östros om reavinsten vid avyttring av fastighet Fr.o.m. år 2000 kan man inte längre utnyttja övergångsregeln för beräkning av reavinst vid försäljning av gamla fastighetsinnehav. Man skall i stället försöka räkna fram den nominella reavinsten. Detta är osedvanligt

Inlämnad: 1998-05-11 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

sexuella trakasserier och högskolor

Skriftlig fråga 1997/98:563 av Halvarsson, Isa (fp)

Fråga 1997/98:563 av Isa Halvarsson fp till utbildningsministern om sexuella trakasserier och högskolor Regeringsförklaringen anger att Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik.Det är väl känt att kvinnliga studenter vid högskolor och universitet av och till drabbas av sexuella trakasserier

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

skelettskörhet

Skriftlig fråga 1997/98:562 av Halvarsson, Isa (fp)

Fråga 1997/98:562 av Isa Halvarsson fp till socialministern om skelettskörhet I regeringsförklaringen står: Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik.Det är numera väl belagt att kvinnors villkor, förutsättningar och behov inte tillräckligt har beaktats inom den medicinska vården

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.