Ingvar Johnsson (-)

Ingvar Johnsson (S)

Född år 1942
Avliden den 3 juni 2011

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1993-02-18
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Ledamot 1993-02-18 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-04
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1998-12-04 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-10-06
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen 1996/97:108 om ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige har regeringen föreslagit att försöksverksamheten i Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ämneslärarutbildning i teckenspråk

Motion 1996/97:Ub446 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub446 av Ingvar Johnsson m.fl. s Ämneslärarutbildning i teckenspråk Sedan teckenspråket fick status av ett eget, fullvärdigt språk i början av 80-talet först i världen erkänt av Sverige har intresset för och behovet av utbildning och undervisning i teckenspråk vuxit i vårt land. I den


Utskottsberedning: -1996/97:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Internationellt bistånd

Motion 1996/97:U202 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:U202 av Ingvar Johnsson m.fl. s Internationellt bistånd Som en del i arbetet med att sanera landets ekonomi har ramen för det internationella biståndet, räknat i andel av BNI, på regeringens förslag i vårbudgeten sänkts till 0,7 procent. Samtidigt slogs dock fast att ambitionen är att


Utskottsberedning: -1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.