Ingvar Johnsson (-)

Ingvar Johnsson (S)

Född år 1942
Avliden den 3 juni 2011

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1993-02-18
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Ledamot 1993-02-18 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-04
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1998-12-04 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-10-06
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:155 Investeringar i arrendejordbruket m.m.

Motion 1994/95:L25 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:L25 av Bengt Silfverstrand m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:155 Investeringar i arrendejordbruket m.m. I propositionen föreslår regeringen att generella regler införs till skydd för jordbruksarrendatorers investeringar på arrendeställen. Samtidigt tar regeringen i propositionen också


Utskottsberedning: -1994/95:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Statliga högskoleresurser i regionalt perspektiv

Motion 1994/95:Ub705 av Mona Berglund Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub705 av Mona Berglund Nilsson m.fl. s Statliga högskoleresurser i regionalt perspektiv Sverige är från 1 januari 1995 en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. En betydelsefull konsekvens av detta är att regionerna själva kommer att få ta ett större ansvar för sin framtida utveckling,


Utskottsberedning: --1994/95:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Motion 1994/95:Ub697 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub697 av Ingvar Johnsson m.fl. s Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Riksdagen beslutade, våren l991, att grundutbildningen inom högskolan skulle byggas ut de närmaste åren. När den borgerliga regeringen verkställde detta beslut kom en allt för liten andel av de nya platserna att förläggas


Utskottsberedning: ---1994/95:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.