Ingvar Johnsson (-)

Ingvar Johnsson (S)

Född år 1942
Avliden den 3 juni 2011

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1993-02-18
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Ledamot 1993-02-18 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-04
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1998-12-04 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-10-06
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T13 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T13 av Ingvar Johnsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringen har i propositionen Näringsliv för tillväxtföreslagit kraftfulla satsningar på främst kommunikationsområdet. För Västsveriges del föreslås bland annat dubbelspår på västkustbanan och


Utskottsberedning: --1990/91:TU24 1990/91:TU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Järnvägssatsningar i Älvsborgs län

Motion 1990/91:T516 av Britt Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T516 av Britt Bohlin m.fl. s Järnvägssatsningar i Älvsborgs län Riksdagen har, på regeringens förslag, beslutat nyinvestera 10 miljarder kronor i det svenska stomjärnvägsnätet under en 10-årsperiod. Efter en noggrann analys av banverket har det visat sig att investeringsbehovet är väsentligt


Utskottsberedning: -1990/91:TU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Säkerhetsbestämmelser kring kraftledningar

Motion 1990/91:N402 av Rune Evensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:N402 av Rune Evensson m.fl. s Säkerhetsbestämmelser kring kraftledningar Debatten om hälsorisker i samband med strålning från elektriska och magnetiska fält har på senare år intensifierats. Hypoteser finns att kraftfälten, eller en kombination av dessa tillsammans med andra komponenter,


Utskottsberedning: --1990/91:NU42 1991/92:NU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.