Ingvar Johnsson (-)

Ingvar Johnsson (S)

Född år 1942
Avliden den 3 juni 2011

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1993-02-18
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Ledamot 1993-02-18 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-04
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1998-12-04 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-10-06
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Bidrag till grundskolan

Motion 1988/89:Ub308 av Lars Gustafsson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub308 av Lars Gustafsson m. fl. s Bidrag till grundskolan Under de senaste tio åren har en rad beslut på skolområdet fattats i syfte att målmedvetet förnya skolan. En grundläggande tanke har därvid varit att öka det lokala ansvarstagandet


Utskottsberedning: -1988/89:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub308 av Lars Gustafsson m. fl. (s) (pdf, 78 kB)

Samordnade miljö vårdsåtgärder i Vänern och Västerhavet

Motion 1988/89:Jo813 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo813 av Ingvar Johnsson m.fl. s Samordnade miljö vårdsåtgärder i Vänern och Västerhavet Vänern är unik och tillhör vårt lands värdefullaste naturresurser bl.a. ur vattenförsörjningssynpunkt. Vatten från Vänern och Göta Älv täcker


Utskottsberedning: -1988/89:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo813 av Ingvar Johnsson m.fl. (s) (pdf, 79 kB)

Bannätet i Västsverige, m.m.

Motion 1988/89:T240 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T240 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Bannätet i Västsverige, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Jo864 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om


Utskottsberedning: ------1988/89:TU15 1988/89:TU16 1988/89:TU25
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:T240 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s) (pdf, 58 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.