Ingvar Eriksson (M)

Ingvar Eriksson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel lantbrukare
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1987-10-06 – 1994-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2001/02:MJU20 22 maj 2002 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.
Interpellationsdebatt 2001/02:29 av Pålsson, Chaterine (kd) 2 november 2001 djurskyddet på svenska slakterier
Allmänpolitisk debatt 19 oktober 2001 -

Dokument:

med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.

Motion 2000/01:Fö19 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö19 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Sammanfattning Ledningens utformning inom Försvarsmakten har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Utskottet ansåg därvid


Utskottsberedning: -----2000/01:FöU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för giftfri miljö

Motion 2000/01:MJ27 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ27 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kemikaliestrategin för målet Giftfri miljö bör användas som en utgångspunkt för


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

innehållsdeklaration av foder

Skriftlig fråga 2000/01:741 av Eriksson, Ingvar (m)

den 15 februari Fråga 2000/01:741 av Ingvar Eriksson m till jordbruksminister Margareta Winberg om innehållsdeklaration av foder Vid modern produktion gäller i dag höga kvalitetskrav. Ofta förekommer olika former av certifiering. Då är ett oavlåtligt krav att man ska kunna härleda produkten, och alla dess ingående

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.