Ingvar Eriksson (M)

Ingvar Eriksson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel lantbrukare
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1987-10-06 – 1994-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2001/02:MJU20 22 maj 2002 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.
Interpellationsdebatt 2001/02:29 av Pålsson, Chaterine (kd) 2 november 2001 djurskyddet på svenska slakterier
Allmänpolitisk debatt 19 oktober 2001 -

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

Motion 1995/96:Sk42 av Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk42 av Ingvar Eriksson m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Hösten 1995 beslutade riksdagen att i avvaktan på kommande förslag avseende bl.a. en ny modell för skattenedsättning för den energiintensiva industrin och växhusodlingen


Utskottsberedning: -1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi91 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi91 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. I propositionen tas under 6.5 Jordbruksdepartementet B17, upp


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi86 av Peter Weibull Bernström och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi86 av Peter Weibull Bernström och Ingvar Eriksson m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Användning av EU:s miljstödsmedel för anläggande av våtmarker


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.