Ingvar Eriksson (M)

Ingvar Eriksson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel lantbrukare
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1987-10-06 – 1994-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2001/02:MJU20 22 maj 2002 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.
Interpellationsdebatt 2001/02:29 av Pålsson, Chaterine (kd) 2 november 2001 djurskyddet på svenska slakterier
Allmänpolitisk debatt 19 oktober 2001 -

Dokument:

Ett skogligt forskar- och utbildningscentrum i Sydsverige

Motion 1993/94:Ub626 av Jan-Olof Franzén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub626 av Jan-Olof Franzén m.fl. m Ett skogligt forskar- och utbildningscentrum i Sydsverige Vårt lands största exportinkomst kommer från våra skogar. Skogarna ger arbetstillfällen över hela landet: sågverk, pappersindustri, möbelfabriker, husfabriker, energi för uppvärmning och el. Detta


Utskottsberedning: -1993/94:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Lantbruksutbildningen

Motion 1993/94:Ub320 av Ingvar Eriksson och Jan-Olof Franzén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub320 av Ingvar Eriksson och Jan-Olof Franzén m Lantbruksutbildningen Svenska lantbrukare, trädgårdsodlare liksom andra näringsidkare står inför allt hårdare konkurrens i framtiden. För att klara de nya utmaningarna krävs hög kompetens och skicklighet. Därmed ställs också allt högre krav


Utskottsberedning: -1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skatteavdrag för reparationer m.m.

Motion 1993/94:Sk338 av Ingvar Eriksson och Jan-Olof Franzén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk338 av Ingvar Eriksson och Jan-Olof Franzén m Skatteavdrag för reparationer m.m. Den senaste tiden har diskussionen tagit fart kring förhållandet att mycket svartarbete förekommer i dagens Sverige. Omfattningen av detta är svår att bedöma. Dock har en utredning nyligen beträffande svart


Utskottsberedning: -1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se