Ingrid Ronne-Björkqvist (FP)

Ingrid Ronne-Björkqvist (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel barnläkare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1985-91. Suppl i Socialförsäkringsutskottet 85/86-90/91 och Socialutskottet 85/86-87/88. Led av Socialutskottet 88/89-90/91.
 • Bostadsort

  Anderstorp
 • Utbildning

  Medicine licentiat vid Uppsala universitet 62. Underläkare vid Östersunds lasarett 62-66 och länssjukhuset i Jönköping tidvis 72-74. Specialistkompetens i barnaålderns invärtes sjukdomar. Barnhälsovårdsläkare i Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommuner 66-76. Distriktsläkare inom barnhälsovården i Gislaved 76-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Anderstorps Hem och skola, ordf 69-77, Jönköpings läns distrikt av Hem och skola 72-76 och VISIR 87-90. - Led av styrelsen för Jönköpings länsförbund av Folkpartiet 74-79 och 93-94. Led av Folkpartiets partistyrelse 84-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för socialstyrelsen 87-95. Ledamot av delegationen för hybrid-DNA-frågor 86-92. - Ledamot av företagshälsovårdsutredningen 77-83, kommittén om ideell skada 89- och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-. Sakkunnig i organisationskommittén för bildandet av Sveriges Utbildningsradio AB 77.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Anderstorps kommunal/kommunfullmäktige 70-73. Led av sociala centralnämnden 70-73. - Led av Gislaveds kommunfullmäktige 77-84. - Led av Jönköpings läns landsting 79-86. Led av informationsnämnden 79-82.
 • Föräldrar

  Folkskolläraren Anders Reinhold Ronne och barnmorskan Jenny Elisabet Johansson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitikär huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan om utlänningslagstiftningen.


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

Motion 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. fp med anleldning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att det införs en lagfäst rätt till sjuklön för de första 14 dagarna i en sjukperiod med början den 1 januari 1992. Som ett resultat av detta föreslås att avgiften till


Utskottsberedning: -------1990/91:SfU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:So98 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:So98 av Daniel Tarschys m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Förenkla regelsystemet I sitt beslut om ändrad ansvarsfördelning inom äldreomsorgen m.m. SOU 1990/91:SoU9 s. 91 angav


Utskottsberedning: -1990/91:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.