Ingrid Burman (V)

Ingrid Burman (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Uppsala län
Titel ombudsman
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2005-03-07 – 2006-10-02
  • Ledig 2005-02-02 – 2005-03-06
  • Ordinarie 1994-10-03 – 2005-02-01
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1989-11-10 – 1989-12-15
  • Socialutskottet

  • Ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1997-09-23 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1989-11-10 – 1989-12-15
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1997-09-23
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Ordförande 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser, m.m.

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i 14 kap. 2 sekretesslagen 1980:100Motivering Sekretesslagens betydelse inom hälso- och sjukvården är grundläggande för patientens trygghet i relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Det som avhandlas i relationen mellan vårdare och patienten är ofta


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (doc, 42 kB) Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (pdf, 135 kB)

med anledning av prop. 2005/06:73 Nationell samordning av rikssjukvården

Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 9 a 4 stycket hälso- och sjukvårdslagen enligt följande lydelse: Socialstyrelsen skall utse en nämnd som beslutar om vilka verksamheter som skall utgöra rikssjukvård och beslutar om tillstånd att bedriva rikssjukvård. Nämnden skall även fullgöra andra rådgivande


Utskottsberedning: 2005/06:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v) (doc, 45 kB) Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v) (pdf, 162 kB)

Riskbruksprojektet

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

den 14 december Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman v till statsrådet Morgan Johansson s Riskbruksprojektet Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.