Ingrid Burman (V)

Ingrid Burman (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Uppsala län
Titel ombudsman
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2005-03-07 – 2006-10-02
  • Ledig 2005-02-02 – 2005-03-06
  • Ordinarie 1994-10-03 – 2005-02-01
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1989-11-10 – 1989-12-15
  • Socialutskottet

  • Ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1997-09-23 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1989-11-10 – 1989-12-15
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1997-09-23
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Ordförande 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser, m.m.

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i 14 kap. 2 sekretesslagen 1980:100Motivering Sekretesslagens betydelse inom hälso- och sjukvården är grundläggande för patientens trygghet i relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Det som avhandlas i relationen mellan vårdare och patienten är ofta


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (doc, 42 kB) Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (pdf, 135 kB)

med anledning av prop. 2005/06:73 Nationell samordning av rikssjukvården

Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 9 a 4 stycket hälso- och sjukvårdslagen enligt följande lydelse: Socialstyrelsen skall utse en nämnd som beslutar om vilka verksamheter som skall utgöra rikssjukvård och beslutar om tillstånd att bedriva rikssjukvård. Nämnden skall även fullgöra andra rådgivande


Utskottsberedning: 2005/06:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v) (doc, 45 kB) Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v) (pdf, 162 kB)

Riskbruksprojektet

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

den 14 december Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman v till statsrådet Morgan Johansson s Riskbruksprojektet Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se