Ingrid Andersson (S)

Ingrid Andersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel sjuksköterska
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1979-10-17 – 1979-11-20
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1981-11-16 – 1981-12-17
  • Ersättare 1980-10-20 – 1980-11-21
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 1996-07-01 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-06-30
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Suppleant 1980-10-07 – 1981-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1988-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1998-05-07 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

Motion 1994/95:Kr5 av Barbro Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Kr5 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik I propositionen anges att målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring. I propositionen föreslås en utökad samordning


Utskottsberedning: -1994/95:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Arlandabanan

Motion 1994/95:T535 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T535 av Eva Johansson m.fl. s Arlandabanan En stor flygplats som Arlanda är en enorm tillgång för Sverige och Stockholmsregionen. Den medför dock också en rad problem, inte minst när det gäller miljön. Den trafik som alstras till och från Arlanda är betydande och för idag med sig stora


Utskottsberedning: -1994/95:TU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Insatser i invandrartäta områden

Motion 1994/95:Sf625 av Björn Kaaling m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf625 av Björn Kaaling m.fl. s Insatser i invandrartäta områden I regeringens proposition 1994/95:100 bilaga 11, Arbetsmarknadsdepartementet, finns anslag D 12 som är avsett för särskilda insatser i invandrartäta områden. Enligt propositionen är dessa medel i första hand avsedda för insatser


Utskottsberedning: -1994/95:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.