Ingrid Andersson (S)

Ingrid Andersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel sjuksköterska
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1979-10-17 – 1979-11-20
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1981-11-16 – 1981-12-17
  • Ersättare 1980-10-20 – 1980-11-21
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 1996-07-01 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-06-30
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Suppleant 1980-10-07 – 1981-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1988-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1998-05-07 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A12 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:A12 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd E4 mellan Uppsala och Mehedeby är en del av det nationella vägsystemet och av stor betydelse för förbindelserna mellan norra Sverige och UppsalaStockholms-området. Den


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Nationellt centrum för folkmusik

Motion 1997/98:Kr254 av Barbro Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr254 av Barbro Andersson m.fl. s Nationellt centrum för folkmusik I en tid av ständigt ökande internationalisering är det viktigt att medvetandegöra, säkra och vidareutveckla vårt svenska kulturarv. Instrumental folkmusik, sång och dans får inte gå förlorade för kommande generationer. Det


Utskottsberedning: -1997/98:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Statsbidrag till länsmusiken

Motion 1997/98:Kr247 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr247 av Ingrid Andersson m.fl. s Statsbidrag till länsmusiken Vi vill börja med att citera Kulturutredningens slutbetänkande angående ändrad inriktning av länsmusiken: Länsmusiken bör i större utsträckning än vad som nu är fallet utvecklas till ett samordnande, initierande och stödjande


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.