Ingegerd Elm (-)

Ingegerd Elm (S)

Född år 1936
Avliden den 20 januari 1992

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1992-01-20

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1992-01-10 – 1992-01-20
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1992-01-09
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1992-01-20

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979-92. Suppl i Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85 och Skatteutskottet 88/89-91/92. Led av Socialförsäkringsutskottet 85/86-91/92.
 • Bostadsort

  Jönköping
 • Utbildning

  Telefonist vid televerket 52-62. Kontorsbiträde vid Mariannelunds köpings förvaltning 63-65. Kontorist vid Folksam 65-66 och Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avdelning 21 66-79.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Systembolaget 83-92. - Led av styrelsen för Handelsanställdas förbunds avdelning 9 i Jönköping, ordf 77-92, och LO-sektionen i Jönköping 85-92. Led av Handelsanställdas förbunds förbundsråd 76-81. - Led av styrelsen för Jönköpings läns distrikt av Unga Örnar, ordf 82-92. - Led av styrelsen för Mariannelunds socialdemokratiksa ungdomsförbund (SSU) 56-64, ordf 59-64, Jönköpings läns SSU-distrikt 65-69, Rosenlunds och Ekhagens SAP-föreningar 67-92 och Jönköpings arbetarekommun 70-75.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av styrelsen för skattemyndigheten i Jönköpings län 87-92. - Led av pensionsberedningen 85-90, åklagarutredningen -90 90-92 och sjuklönekommittén 91.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Mariannelunds köpings kommunalfullmäktige 65. Led barnavårdsnämnden 61-65. - Led av Jönköpings kommunfullmäktige 74-79. Led av social distriktsnämnd 71-73 och tekniska nämnden 74-79.
 • Föräldrar

  Snickaren Klas Gösta Helmer Elm och Vega Matilda Engkvist

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:60 Skattepolitik för tillväxt

Motion 1991/92:Sk21 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sk21 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:60 Skattepolitik för tillväxt Innehåll 1. Inledning 4 2. Skattereformen 4 2.1 Fasta spelregler 4 2.2 Utvärdering av skattereformen 5 2.3 Statsfinansiella konsekvenser 6 2.4 Inkomstskatteskalan för arbetsinkomster 6 3. Förmögenhetsskatten


Utskottsberedning: -----1991/92:SkU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:67 Skatten på etanol, m.m.

Motion 1991/92:Sk16 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sk16 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:67 Skatten på etanol, m.m. Inledning I propositionen föreslås att skatten på sådan etanol som säljs oblandad för att användas som motorbränsle slopas. Vidare föreslås att den allmänna energiskatten ändras så att skattepliktsgränsen


Utskottsberedning: -1991/92:SkU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:48 Justeringar i beskattningen i inkomstlaget tjänst, m.m.

Motion 1991/92:Sk12 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sk12 av Lars Hedfors m. fl. s med anledning av prop. 1991/92:48 Justeringar i beskattningen i inkomstslaget tjänst, m.m. Inledning I propositionen föreslås bl.a. att skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas fr.o.m. 1993 års taxering. Regeringen meddelar att den ska återkomma


Utskottsberedning: --1991/92:SkU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.