Ida Karkiainen (S)

Ida Karkiainen (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Norrbottens län, plats 0
Titel Strateg.
Född år 1988
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2016-04-05 – 2018-09-24
  • Statsrådsersättare 2014-10-03 – 2015-08-31
  • Riksdagsledamot

  • Ledig ersättare 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2018-09-24 – 2021-11-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Ledamot 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2018-10-02 – 2021-11-30
  • Suppleant 2015-05-05 – 2018-09-24
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2019-04-03 – 2021-11-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Sammansatta civil- och kulturutskottet

  • Extra suppleant 2018-03-13 – 2018-05-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 2019-03-13 – 2022-01-11
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 –
  • Riksdagens råd för Riksrevisionen

  • Ordförande 2021-09-30 – 2021-11-30
  • Ledamot 2021-09-29 – 2021-09-30
  • Suppleant 2019-04-01 – 2021-09-29

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14- (statsrådsersättare 141003-180924). Ledamot kulturutskottet 17-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant kulturutskottet 14-17, utbildningsutskottet 14-18, konstitutionsutskottet 15-18 och näringsutskottet 19-. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot valprövningsnämnden 19-. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
 • Föräldrar

  Vårdaren Nils Karkiainen och administratören Kerstin Hedlund.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03-06. Politices Magister, Luleå tekniska universitet 06-10.
 • Anställningar

  Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05-10. Fritidsledare, Station - Ungdomens Hus, Haparanda stad 07-10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10-11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15-. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16-. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06-10. Ledamot, parlamentariska public servicekommittén 17-19. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Haparanda 10-. Kommunstyrelsen, Haparanda 11-14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Haparanda 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09-12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10-12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16-, vice ordförande 10-12. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16-19.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Vattenförsörjningen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1727 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

M2022/01329 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1727 av Niklas Wykman M Vattenförsörjningen Niklas Wykman har frågat civilministern vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att främja och underlätta nyinvesteringar i kommunernas vattenförsörjning och göra den mer

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1727 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S) (docx, 67 kB)

Kött från djur som slaktats i strid med svensk djurskyddslagstiftning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1720 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Svar på fråga 2021/22:1720 av Markus Wiechel SD Kött från djur som slaktats i strid med svensk djurskyddslagstiftning Markus Wiechel har frågat landsbygdsministern om när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser det tillkännagivande som riktats till regeringen om att allt kött som köps in via

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1720 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S) (docx, 68 kB)

Kartläggning av parallellsamhällen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1637 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Fi2022/01731 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1637 av Tobias Andersson SD Kartläggning av parallellsamhällen Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att kartlägga parallellsamhällena. Uppgifterna i folkbokföringen och befolkningsstatistiken

Svarsdatum: 2022-06-01 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1637 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.