Ibrahim Baylan (S)

Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 52
Titel Ombudsman.
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Näringsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-08-16 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-28 – 2011-08-15
  • Ordinarie 2008-01-01 – 2011-03-27
  • Ledig 2007-09-01 – 2007-12-31
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-08-31
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 – 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 – 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 – 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-25
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 – 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 – 2019-01-21
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 – 2016-05-25
  • Näringsdepartementet

  • Näringsminister 2019-01-21 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
 • Anställningar

  Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
 • Bostadsort

  Huddinge

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2020/21:720 av Tobias Andersson (SD) 7 juni 2021 Besöksnäringens förutsättningar
Interpellationsdebatt 2020/21:686 av Lars Hjälmered (M) 7 juni 2021 Regelförenklingarna
Interpellationsdebatt 2020/21:702 av Eric Palmqvist (SD) 28 maj 2021 Sverige som gruvnation
Interpellationsdebatt 2020/21:699 av Eric Palmqvist (SD) 28 maj 2021 Marknadshandlarnas situation och pandemilagstiftningen

Dokument:

Försörjningssäkerhet för livsmedel i händelse av kris och krig

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3340 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/0 2098 Näringsdepartementet Närings ministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3340 av Alexandra Anstrell M Försörjningssäkerhet för livsmedel i händelse av kris och krig Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder, utöver uppdraget till Livsmedelsverket, som jag vidtar för att bygga lagerhållning

Svarsdatum: 2021-07-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3340 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 67 kB)

Väntetid för coronastöd

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3329 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/ 02101 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3329 av Björn Söder SD Väntetid för coronastöd Björn Söder har frågat finansministern om ministern avser att vidta några åtgärder för att snabba på processen så att företagen hinner få berättigade coronastöd innan de tvingas lägga

Svarsdatum: 2021-07-26 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3329 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 68 kB)

Vildsvin på Gotland

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3320 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2021-07-08 N2021/0 2041 Näringsdepartementet Näringsministern Meddelande om uteblivet svar på fråga 2020/21:3320 av Magnus Oscarsson KD Vildsvin på Gotland Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden,

Svarsdatum: 2021-07-08 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3320 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se