Ibrahim Baylan(S)

Ibrahim Baylan (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 115
Titel Ombudsman.
Född år 1972
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2011-08-16 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-28 – 2011-08-15
  • Ordinarie 2008-01-01 – 2011-03-27
  • Ledig 2007-09-01 – 2007-12-31
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-08-31
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 – 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 – 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 – 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-25
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 – 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 –
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

En kraftledning genom Småland och Blekinge

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/00418/Ee Miljö- och energidepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:762 av Anders Åkesson C En kraftledning genom Småland och Blekinge Anders Åkesson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att utöva inflytande över Affärsverket svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 92 kB)

Regleringen av Sveriges elnät

Svar på skriftlig fråga 2017/18:697 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2017/18:697 av Lars Hjälmered (M) Regleringen av Sveriges elnät Lars Hjälmered har frågat mig om jag anser att Energimarknadsinspek-tionens förslag om ny regleringsmetod för elnätens intäktsramar för perioden 2020–2023 är förenlig med EU-rätten och med Sveriges grundlag. Låt mig först slå fast att

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:697 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 96 kB)

En 400 kilovolts kraftledning genom Småland och Blekinge

Svar på skriftlig fråga 2017/18:686 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/00306/Ee Miljö- och energidepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:686 av Anders Åkesson (C) En 400 kilovolts kraftledning genom Småland och Blekinge Anders Åkesson har frågat mig om jag och regeringen avser att, genom till exempel styrelsearbete och ägardirektiv, påverka Affärsverket svenska

Svarsdatum: 2018-02-07 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:686 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 95 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.