Henrik Ripa (-)

Henrik Ripa (M)

Valkrets Västra Götalands läns norra
Född år 1968
Avliden den 12 juli 2020

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2014-01-15

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 2010-10-04 – 2014-01-15
    • Socialutskottet

    • Suppleant 2010-10-12 – 2014-01-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
Debatt om förslag 2011/12:SoU5 24 november 2011 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2010/11:SoU16 27 april 2011 Folkhälsofrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstfrågor
Debatt om förslag 2010/11:SoU10 27 april 2011 Socialtjänstfrågor

Dokument:

Nya vårdnadsregler

Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 67 kB) Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Kartläggning av kommersiell sexuell exploatering av barn samt ökad information till allmänheten

Motion 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa M Kartläggning av kommersiell sexuell exploatering av barn samt ökad information till allmänheten M1883 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen dels om behovet av en kartläggning av omfattningen av


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M) (doc, 54 kB) Motion 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M) (pdf, 121 kB)

Förebyggande arbete gällande förtryck, diskriminering och våld i hederns namn

Motion 2013/14:A391 av Henrik Ripa (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A391 av Henrik Ripa M Förebyggande arbete gällande förtryck, diskriminering och våld i hederns namn M1877 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten till mer förebyggande arbete när


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A391 av Henrik Ripa (M) (doc, 57 kB) Motion 2013/14:A391 av Henrik Ripa (M) (pdf, 129 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.