Henrik Ripa (-)

Henrik Ripa (M)

Valkrets Västra Götalands läns norra
Född år 1968
Avliden den 12 juli 2020

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2014-01-15

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 2010-10-04 – 2014-01-15
    • Socialutskottet

    • Suppleant 2010-10-12 – 2014-01-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2012/13:SoU27 13 juni 2013 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
Debatt om förslag 2012/13:SoU10 21 februari 2013 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
Debatt om förslag 2012/13:SoU6 21 februari 2013 En folkhälsopolitik med människan i centrum
Debatt om förslag 2011/12:SoU20 11 juni 2012 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Nya vårdnadsregler

Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 67 kB) Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Kartläggning av kommersiell sexuell exploatering av barn samt ökad information till allmänheten

Motion 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa M Kartläggning av kommersiell sexuell exploatering av barn samt ökad information till allmänheten M1883 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen dels om behovet av en kartläggning av omfattningen av


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M) (doc, 54 kB) Motion 2013/14:Ju328 av Henrik Ripa (M) (pdf, 121 kB)

Förebyggande arbete gällande förtryck, diskriminering och våld i hederns namn

Motion 2013/14:A391 av Henrik Ripa (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A391 av Henrik Ripa M Förebyggande arbete gällande förtryck, diskriminering och våld i hederns namn M1877 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten till mer förebyggande arbete när


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A391 av Henrik Ripa (M) (doc, 57 kB) Motion 2013/14:A391 av Henrik Ripa (M) (pdf, 129 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se