Owe Hellberg (V)

Owe Hellberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Gävleborgs län
Titel lärare
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av framst. 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

Motion 2005/06:K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att sammanslagningen av lagutskottet och bostadsutskottet inte genomförs och att antalet utskott i riksdagen därmed blir oförändrat. Motivering Riksdagskommittén hade som uppdrag att bland annat se över hur arbetsbelastningen mellan utskotten kunde bli jämnare, och i detta


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) (doc, 38 kB) Motion 2005/06:K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) (pdf, 128 kB)

med anledning av prop. 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd

Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rådande praxis om tre respektive fem år vad gäller tiden för avstående av besittningsskyddet utan godkännande från hyresnämnderna, även i fortsättningen skall gälla som regel. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) (doc, 44 kB) Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) (pdf, 164 kB)

Förstatliga elnätet

Motion 2005/06:N402 av Owe Hellberg (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda ett förstatligande av det svenska elnätet. Elnätet Det svenska elnätet kan delas in i tre nivåer lokala elnät, regionala elnät och stamnät. De flesta el-användare är anslutna till ett lokalt elnät, som


Utskottsberedning: 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N402 av Owe Hellberg (v) (doc, 60 kB) Motion 2005/06:N402 av Owe Hellberg (v) (pdf, 132 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.