Owe Hellberg (V)

Owe Hellberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Gävleborgs län
Titel lärare
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

Motion 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2003/04:50 om ändrad lydelse av 5, 7, 9 och 10 kap. utlänningslagen och 10, 16 och 17 lagen om mottagande


Utskottsberedning: 2003/04:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

Motion 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden. Bakgrund Redan i februari 1999 lämnade en parlamentarisk


Utskottsberedning: 2004/05:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

med anledning av skr. 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 2003/04:MJ22 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ22 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av svensk skogspolitik och att utvärderingen bör vara oberoende men


Utskottsberedning: 2003/04:MJU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se