Owe Hellberg (V)

Owe Hellberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Gävleborgs län
Titel lärare
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

Motion 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2003/04:50 om ändrad lydelse av 5, 7, 9 och 10 kap. utlänningslagen och 10, 16 och 17 lagen om mottagande


Utskottsberedning: 2003/04:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

Motion 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden. Bakgrund Redan i februari 1999 lämnade en parlamentarisk


Utskottsberedning: 2004/05:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

med anledning av skr. 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 2003/04:MJ22 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ22 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av svensk skogspolitik och att utvärderingen bör vara oberoende men


Utskottsberedning: 2003/04:MJU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.