Helena Leander (MP)

Helena Leander (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Uppsala län
Titel Studerande
Född år 1982

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2011-09-20 – 2012-06-30
  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2011-09-20 – 2014-09-29
  • Suppleant 2008-10-01 – 2009-01-13
  • Suppleant 2007-08-16 – 2007-12-13
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2008-01-24 – 2008-10-01
  • Suppleant 2006-10-24 – 2007-08-16
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2008-05-16 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-01-22
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2011-09-21 – 2014-09-29
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 2010-10-19 – 2011-12-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Svenska miljömål
Debatt om förslag 2013/14:MJU28 18 juni 2014 Svenska miljömål
Stillbild från Debatt om förslag: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Debatt om förslag 2013/14:MJU27 18 juni 2014 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd
Debatt om förslag 2013/14:MJU10 26 mars 2014 Djurskydd
Stillbild från Interpellationsdebatt: Ojnare myr som Natura 2000-område
Interpellationsdebatt 2013/14:51 av Leander, Helena (MP) 5 november 2013 Ojnare myr som Natura 2000-område
Stillbild från Interpellationsdebatt: Redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp
Interpellationsdebatt 2013/14:39 av Leander, Helena (MP) 5 november 2013 Redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp
Stillbild från Interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa hos unga transpersoner
Interpellationsdebatt 2012/13:255 av Leander, Helena (MP) 22 februari 2013 Psykisk ohälsa hos unga transpersoner

Dokument:

med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009

Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 61 kB) Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (pdf, 186 kB)

med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010

Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 66 kB) Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) (pdf, 203 kB)

med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag

Motion 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag mp028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att portalparagrafen i lagförslaget om en enklare plan- och bygglag kompletteras


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 116 kB) Motion 2009/10:C17 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (pdf, 298 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.