Harald Nordlund (FP)

Harald Nordlund (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Uppsala län
Titel kommunalråd
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-07-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2005-01-15 – 2005-07-15
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2005-01-15 – 2005-07-15
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2001-03-15 – 2002-10-08
  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-01-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

export av levande djur

Skriftlig fråga 1999/2000:1025 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1025 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om export av levande djur I rådets förordning EG nr 1254/99, vilken trädde i kraft den 1 januari 2000, stadgas att utbetalning av exportbidrag för levande djur ska ske på villkor att bestämmelserna i gemenskapens lagstiftning

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor

Motion 1999/2000:MJ24 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ24 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor 1 Inledning De huvudsakliga konsekvenserna av regeringens proposition om jaktens villkor kan sammanfattas i att jakt/viltvårdsinstitutet blir flexiblare och får tydligare, bättre avvägda ramar. Dessa huvuddrag


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar

Motion 1999/2000:MJ20 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ20 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Inledning Det finns tecken på ett tilltagande problem i Sverige med farliga och aggressiva hundar. Polismyndigheten i Stockholms län har i en rapport redovisat att det under de


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.