Harald Nordlund (FP)

Harald Nordlund (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Uppsala län
Titel kommunalråd
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-07-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2005-01-15 – 2005-07-15
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2005-01-15 – 2005-07-15
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2001-03-15 – 2002-10-08
  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-01-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Motion 2000/01:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf39 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att avskaffa inkomstprövningen av änkepensionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -2001/02:SfU1 2001/02:SfU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg

Motion 2000/01:MJ50 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ50 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att Sverige verkar för en internationell överenskommelse om miljölots


Utskottsberedning: ---2001/02:MJU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ44 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ44 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det internationella miljöarbetet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.