Harald Nordlund (FP)

Harald Nordlund (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Uppsala län
Titel kommunalråd
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-07-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2005-01-15 – 2005-07-15
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2005-01-15 – 2005-07-15
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2001-03-15 – 2002-10-08
  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-01-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

Motion 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ärendets beredning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:SoU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

Motion 2004/05:So32 av andre vice talman Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:So32 av andre vice talman Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av nationell


Utskottsberedning: 2004/05:SoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m.

Motion 2004/05:So17 av andre vice talman Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:So17 av andre vice talman Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvarhållande på sjukhus. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.