Harald Bergström (-)

Harald Bergström (KD)

Född år 1936
Avliden den 11 januari 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

ansvar för nedlagda gruvhål

Skriftlig fråga 2001/02:1566 av Bergström, Harald (kd)

den 28 augusti Fråga 2001/02:1566 av Harald Bergström kd till statsrådet Ulrica Messing om ansvar för nedlagda gruvhål Vid kammarens behandling av 2001/02:NU10, Vissa mineralpolitiska frågor diskuterades behovet av föreskrifter om skyddsåtgärder vid nedlagda gruvhål och kontrollåtgärder till skydd mot ras, sättningar

Inlämnad: 2002-08-28 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

värdering av innovationers immaterialrätt

Skriftlig fråga 2001/02:1364 av Bergström, Harald (kd)

den 19 juni Fråga 2001/02:1364 av Harald Bergström kd till näringsminister Björn Rosengren om värdering av innovationers immaterialrätt Staten bidrar på olika sätt med stöd och lån också i tidiga skeden av en produkts framväxt. Under många år har dock upphovsmän och entreprenörer hävdat svårigheten att immateriellt

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

gymnasieprogram och inackorderingstillägg

Skriftlig fråga 2001/02:1363 av Bergström, Harald (kd)

den 19 juni Fråga 2001/02:1363 av Harald Bergström kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieprogram och inackorderingstillägg CSN beviljar inackorderingstillägg för elever som måste bo på studieorten. Reglerna säger emellertid att om utbildningen finns på hemorten beviljas inget inackorderingstillägg. Eftersom

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.