Hans Nyhage (-)

Hans Nyhage (M)

Född år 1924
Avliden den 8 oktober 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
  • Utbildningsutskottet

  • Ordförande 1993-10-07 – 1994-10-02
  • Ledamot 1993-10-06 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Nordiskt lagstiftningssamarbete

Motion 1993/94:U705 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1993/94:U705 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Nordiskt lagstiftningssamarbete Alla de nordiska länderna har viktiga intressen att tillvarata i europeiska sammanhang. Oavsett resultatet av medlemskapsprocessen kommer det fortsatta nordiska samarbetet att påverkas av den europeiska integrationen.


Utskottsberedning: -1993/94:UU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Nordiskt samarbete mot narkotikamissbruk

Motion 1993/94:So239 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So239 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Nordiskt samarbete mot narkotikamissbruk Utvecklingen mot ett Europa med öppna gränser har lett till oro för att den kontroll som vi kunnat utöva över spridningen av narkotika mellan länderna försvinner. Sverige och de övriga nordiska länderna tillämpar


Utskottsberedning: -1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Avdragsrätt i samband med borgensåtagande

Motion 1993/94:Sk337 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk337 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Avdragsrätt i samband med borgensåtagande Att genom borgensåtagande förstärka en annan persons säkerhet för lån har för borgenärer alltid varit riskfyllt. Inte minst under senare år har vänner och affärsbekanta p.g.a. gjorda åtaganden tvingats att


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.