Håkan Strömberg (-)

Håkan Strömberg (S)

Född år 1936
Avliden den 24 april 2015

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1976-10-04 – 1991-09-29
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1997-09-25 – 1998-10-05
  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-09-24
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1988-10-18 – 1989-06-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1974-76. Rdl 1976- Suppleant i Jordbruksutskottet 74-75/76 och 94/95-, Trafikutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-90/91, vice ordförande 83/84-87/88, och Trafikutskottet 91/92-. Suppleant i Trafikutskottet 83/84-87/88 och Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Nordiska rådets svenska delegation 97/98-. - Ledamot av styrelsen för Helgeandspojkarna, ordförande 82-.
 • Bostadsort

  Vretstorp
 • Utbildning

  Metallarbetare vid AB Vretstorps-verken 51-74.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Lantbrukskredit AB 76- och HSB i Hallsberg 89-. - Ledamot av styrelsen för Södra Närkes ABF-avdelning, ordförande 76-91, och Vretstorps Folketshusförening, vice ordförande 56-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 291 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 54-60. Huvudskyddsombud 62-73 och ledamot av företagsnämnden 65-73. - Ledamot av styrelsen för Örebro distrikt av Unga örnar, ordförande 73-76. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun, vice ordförande 74-80, Vretstorps SAP-förening, ordförande 66-80, och ledamot av Örebro läns SAP-distrikts verkställande utskott 85-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av lantbruksnämnden i Örebro län 74-83 och fiskenämnden i Örebro län, ordförande 77-91. Ledamot av styrelsen för lantbruksstyrelsen 83-91 och statens jorbruksverk 91-. - Ledamot av utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, djurhälsoutredningen 79-81 och 1974 års trädgårdsnäringsutredning 79-82.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Hallsbergs kommunfullmäktige 71-, vice ordförande 71-76, ordförande 77-. Ledamot av idrotts- och fritidsnämnden 65-70, fritidsnämnden 71-73 samt personal- och organisationsutskottet, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen Grotorp 68-79 och HSB 80-85.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Viktor Knut Strömberg och Ellen Margareta Rebecka Holm

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A15 av Hans Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:A15 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I propositionen föreslår regeringen mål och riktlinjer för regionalpolitiken och en ny regional näringspolitik. En av de åtgärder regeringen föreslår är att fyra län tillåts att lokalt


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Örebro missionsskola

Motion 1997/98:Ub448 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub448 av Inger Lundberg m.fl. s Örebro missionsskola De svenska högskolorna är nu föremål för en dramatisk utbyggnad, inte minst gäller det de mindre och medelstora högskolorna, där resurserna för utbildning och forskning förstärks markant. Detta kommer att leda till viktiga förändringar


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kunskapslyftet

Motion 1997/98:Ub278 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub278 av Inger Lundberg m.fl. s Kunskapslyftet Mycket talar för att Kunskapslyftet kommer att visa sig vara nittiotalets viktigaste jämlikhetsreform. Genom att de med lägst utbildning erbjuds nya kunskaper motverkas klyftor på framtidens arbetsmarknad. Det särskilda utbildningsbidrag, som


Utskottsberedning: -1997/98:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.