Gustav Persson (-)

Gustav Persson (S)

Född år 1925
Avliden den 30 mars 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1982-91. Suppl i Justitieutskottet 82/83-87/88 och Arbetsmarknadsutskottet 82/83. Led av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-90/91.
 • Bostadsort

  Uppsala
 • Utbildning

  Brevbärare 41-57. Brunnsviks folkhögskola 53-55. Arbetsförmedlare i Uppsala 57-62. Brittisk-nordiska folkhögskolan i Manchester 59. Utredare vid LO 62-67. Socionomexamen i Stockholm 67. LO-ordförandens sekretrerare 67-71. Kommunalråd i Uppsala 71-73. Sekreterare vid LO:s arbetsutskott 79-82, enhetschef vid arbetsutskottets kansli 82.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Upsala sparbank 71-91. - Led av styrelsen för Uppsala arbetarkommun 71-91.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Uppsala läns allmänna försäkringskassa 71-95, ordförande 74-95, och statens institut för personalutveckling 85-87. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 77-94, vice ordförande 89-94, delegationen för jämställdhetsforskning 85-91 och statens handikappråd, ordförande 87-91. - Ledamot av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-76, kommittén för översyn av riksförsäkringsverkets organisation 79-81, 1980 års abortkommitté 82-83, rehabiliteringsberedningen 85-88 och kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89. Huvudsekreterare i sysselsättningsutredningen 74-79. Expert i pensionskommittén 70-80, familjestödsutredningen 74-81 och utredningen om planmässig sanering efter industrinedläggningar 79-82. Ersättare för ledamot i jämställdhetsrådet 00-.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Uppsala kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 71-73. Led av styrelsen för barnavårdande institutionerna 67-75, vice ordf 71-75, socialnämnden 68, sociala centralnämnden 71-79, ordf 72-73, centrala företagsnämnden 73 och kommunrevisionen 79-, vice ordf 83-85, 89-91 och 95, ordf 92-94. Led av styrelsen för AB Vendels grustag 71-74, vice ordf 71-74, Uppsala kraftvärme AB 72-75 och Fyriskraft AB 73-74.
 • Föräldrar

  Arbetaren Karl Bartolomeus Persson och Lycke Kristina Andersson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

Motion 1990/91:N117 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:N117 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Under en följd av år har Norduppland drabbats av många företagsnedläggelser. Många arbetstillfällen har försvunnit, framför allt inom basindustrin, då företag har lagt ned sin verksamhet, eller


Utskottsberedning: -1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Radion i Sverige kommer under 1990-talet att genomgå stora förändringar. Nya finansieringskällor som reklam och sponsring kan bli aktuella, nya aktörer med tillgång till nya frekvensområden 104-108


Utskottsberedning: -1990/91:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

Motion 1990/91:Ub91 av Barbro Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub91 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning I regeringens proposition 1990/91:82 om folkbildning anger föredragande statsråd som sin mening att varje folkhögskola skall ha en styrelse. Den väntade nya kommunallagen kommer att innebära en frihet för


Utskottsberedning: -1990/91:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.