Gunilla André (C)

Gunilla André (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Född år 1931

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1988-10-18 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl31 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c) (pdf, 57 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90

Motion 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi74 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning Den internationella


Utskottsberedning: -----------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. (c) (pdf, 1209 kB)

med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90

Motion 1989/90:Sk113 av Olof Johansson m.fl.(c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl 13 av Olof Johansson m.fl.c Mot. med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90 Reformerad mervärdeskatt m.m. Skl 13 Sammanfattning I motionen understryks att en skatteomläggning, som medför stora inkomstsänkningar för höginkomsttagare,


Utskottsberedning: ---------------------------1989/90:SkU31
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk113 av Olof Johansson m.fl.(c) (pdf, 509 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.